Koronavirus – základní informace

Krátce řečeno

Důsledně dodržujte hygienu a omezte cesty a osobní kontakt s jinými osobami na nezbytné minimum. Koronaweb JAMU byl aktualizován podle stavu k 28. únoru 2021 ve 12:00 hod. se zohledněním opatření účinných od 1. března 2021.

SARS-CoV-2 a COVID-19

Na území ČR dochází k šíření viru SARS-CoV-2 (dále jen „koronavirus“), který způsobuje koronavirové onemocnění COVID-19 (CO jako korona, VI jako virus, D jako nemoc – disease).

Několik laboratoří v ČR oznámilo záchyt tzv. britské mutace v cca polovině případů (mj. Brno). Tato varianta má dle údajů z Dánska nakažlivost o 55% vyšší než stávající. V některých sousedních zemích se také šíří tzv. jihoafrická mutace, která je patrně nejen nakažlivější, ale také častěji způsobuje vážnější průběh onemocnění, a to také u mladých osob bez předchozích zdravotních potíží.

COVID-19 a jeho šíření

Způsob šíření onemocnění COVID-19 je podobný jako u chřipky: infikovaný při kašli nebo výdechu vypouští kapénky obsahující koronavirus, z nichž většina dopadne na blízké povrchy (stoly, nábytek, atd.). Lidé se infikují tím, že se dotknou kontaminovaných povrchů a následně si sáhnou do oka, nosu nebo úst, nebo vdechnou kapénky vypuštěné infikovaným. K přenosu může dojít také při pohlavním styku.

Onemocnění COVID-19 patří podle § 154 trestního zákoníku a nařízení vlády mezi tzv. nakažlivé lidské nemoci, jejíž zaviněné šíření je trestným činem (§ 152 a 153 trestního zákoníku).

Příznaky onemocnění COVID-19 jsou zejména horečka, kašel, dušnost, únava/malátnost a náhlá ztráta chuti a čichu. Horečkou jako příznakem onemocnění COVID-19 se rozumí tělesná teplota 37°C nebo vyšší.

Průběh onemocnění COVID-19 je u většiny nemocných mírný a dojde k jejich uzdravení. Riziko vážného průběhu stoupá s věkem a při oslabení imunitního systému nebo jiných zdravotních obtížích (např. nadváha, diabetes, onemocnění srdce a plic).