Koronavirus – základní informace

Krátce řečeno

Důsledně dodržujte hygienu, omezte cesty a osobní kontakt s jinými osobami na nezbytné minimum a odpovědně zvažte očkování. Koronaweb JAMU byl aktualizován podle opatření účinných od 8. června 2021.

SARS-CoV-2 a COVID-19

Na území ČR dochází k šíření viru SARS-CoV-2 (dále jen „koronavirus“), který způsobuje koronavirové onemocnění COVID-19 (CO jako korona, VI jako virus, D jako nemoc – disease).

COVID-19 a jeho šíření

Způsob šíření onemocnění COVID-19 je podobný jako u chřipky: infikovaný při kašli nebo výdechu vypouští kapénky obsahující koronavirus, z nichž většina dopadne na blízké povrchy (stoly, nábytek, atd.). Lidé se nejčastěji infikují tím, že vdechnou kapénky vypuštěné infikovaným, nebo se dotknou kontaminovaných povrchů a následně si sáhnou do oka, nosu nebo úst. K přenosu může dojít také při pohlavním styku.

Onemocnění COVID-19 patří podle § 154 trestního zákoníku a nařízení vlády mezi tzv. nakažlivé lidské nemoci, jejíž zaviněné šíření je trestným činem (§ 152 a 153 trestního zákoníku).

Příznaky onemocnění COVID-19 jsou zejména horečka, kašel, dušnost, únava/malátnost a náhlá ztráta chuti a čichu. Horečkou jako příznakem onemocnění COVID-19 se rozumí tělesná teplota 37°C nebo vyšší.

Průběh onemocnění COVID-19 je u většiny nemocných mírný a dojde k jejich uzdravení. Riziko vážného průběhu stoupá s věkem a při oslabení imunitního systému nebo jiných zdravotních obtížích (např. nadváha, diabetes, onemocnění srdce a plic).