Opatření OVM

Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná a ochranná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nově podle tzv. pandemického zákona.

Orgány veřejné moci (zejména vláda, Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice) mohou vydávat opatření proti šíření nakažlivých chorob. Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná a ochranná opatření. Seznamte se s platnými opatřeními a dodržujte účinná z nich.

Opatření Ministerstva zdravotnictví jsou dostupná zde. Opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje jsou dostupná zde (aktuálně nevydána).