Nouzový stav a přehled opatření vlády

S ohledem na šíření koronaviru vláda vyhlásila na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky nouzový stav na dobu do 11. dubna 2020 (včetně). Nouzový stav byl se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prodloužen do 30. dubna 2020 usnesením vlády č. 156/2020 Sb. Nouzový stav byl se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužen do 17. 5. 2020 usnesením vlády č. 219/2020 Sb. Ústavní soud odmítl ústavní stížnost proti usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a některým opatřením Ministerstva zdravotnictví. Nouzový stav skončil uplynutím dne 17.5.2020.

Nouzový stav opravňuje vládu vydávat krizová opatření podle krizového zákona, která se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v nich stanoví. Krizová opatření pozbyla platnosti skončením nouzového stavu (17. května 2020).

Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná a ochranná opatření, některá z nich byla pro nezákonnost zrušena soudem. Seznamte se s platnými opatřeními a dodržujte učinná z nich.

Orientační přehled opatření vlády: Přehled opatření vlády k 28.5.2020 2h PDF, Přehled opatření vlády k 28.5.2020 2h XLSX.