Opatření OVM

S ohledem na šíření SARS CoV-2 vláda podruhé vyhlásila na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky nouzový stav na dobu od 5. října 2020 (včetně) do 3. listopadu 2020 (včetně), který byl prodloužen do 22. ledna 2021 (včetně).

Nouzový stav opravňuje vládu vydávat krizová opatření podle krizového zákona, která se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v nich stanoví. Orgány veřejné moci (zejména vláda, Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice) mohou vydávat opatření proti šíření nakažlivých chorob. Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná a ochranná opatření. Seznamte se s platnými opatřeními a dodržujte účinná z nich.

Krizová opatření jsou dostupná ve Sbírce zákonů. Opatření Ministerstva zdravotnictví jsou dostupná zde. Opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje jsou dostupná zde (aktuálně pro JMK nejsou žádná opatření kvůli šíření SARS CoV-2 týkající se vysokých škol vyhlášena).