Odkazy

JAMU vyzývá své studenty i zaměstnance, aby průběžně sledovali informace poskytované světovými i místními autoritami a respektovali jejich pokyny a doporučení, zejména:

  1. Světovou zdravotnickou organizací na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 a https://openwho.org/channels/covid-19,
  2. Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19,
  3. Ministerstvem zdravotnictví ČR na https://www.mzcr.cz/,
  4. Státním zdravotním ústavem na http://www.szu.cz/,
  5. Krajskou hygienickou stanicí JMK na https://www.khsbrno.cz/,
  6. Ministerstvem zahraničních věcí pro cesty do zahraničí,
  7. Ministerstvem práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz,
  8. Městem Brnem na https://www.brno.cz/koronavirus.

Studentům na Erasmu+ doporučujeme sledovat také informace pro ně na webu Domu zahraničních služeb zde, zde a zde a seznámit se s Informací pro příjemce grantů programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání.pdf.