Podpora výuky na dálku

Výuková videa:

Tato výuková videa byla vytvořena na Masarykově univerzitě, proto se některé věci na naší škole mírně liší. Hlavním rozdílem je přihlašování do služeb Microsoft 365 – na JAMU se přihlašujete pomocí učo@post.jamu.cz a sekundárním heslem, či u některých pedagogů pomocí emailu příjmení@jamu.cz a k němu přiřazeným heslem. 

Informace o službách a možnostech podpory výuky na dálku

Postupy MS Teams:

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=37323

Vytvoření třídy v Teams:

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=26708

Aktivace O365

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=35418

Vytvoření záznamu přednášky v MS Windows či MS Powerpoint

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=26420

Služby JAMU:

Návody a další doporučené služby/nástroje pro videokonference:

Základní účet Vám umožní schůzky na 40 minut.
Pro založení delší schůzky (např. pro účely výuky) si můžete požádat následující správce:

OVIS
– celoškolské:
Libor Spáčil – spacil@jamu.cz
David Vávra – vavra@jamu.cz

Divadelní fakulta
Helena Valíčková – valickova@jamu.cz
– všechny ateliéry a kabinety, s výjimkou níže uvedených

Naďa Satková – satkova@jamu.cz
– kabinet pro výzkum dramatu
– pedagogové pro dějiny světového a českého divadla
– ateliéry režie a dramaturgie

Václav Alexa – alexa@jamu.cz
– ateliéry programu Divadlo a výchova
– kabinet pohybu

Blanka Chládková – chladkova@jamu.cz
– kolegium děkana
– rozšířené kolegium děkana
– garanti
– senát, případně umělecká rada
– ADPaJT

Hudební fakulta
Lukáš Ostrý – ostry@jamu.cz

Další možnosti

Služby Cesnetu:

Bezpečnostní doporučení

Aktuální situace se snaží využít i kriminální skupiny k vedení kybernetických útoků. Zavedli jsme proto zvýšený monitoring a případně budeme přistupovat k blokování podezřelého provozu. Nezapomínejte na bezpečnostní pravidla.

DALŠÍ ZDROJE: