Individuální opatření

Rektor vyzývá všechny studenty, zaměstnance a členy orgánů JAMU k dodržování pravidla 4R (roušky, ruce, rozestupy a rozum) a následujících doporučení:

  1. vyhýbat se setkání a setrvávání v blízkosti jiných osob, a není-li to možné, udržovat vzdálenost nejméně 2m od jiných osob a nejlépe použít respirátor,
  2. mýt si často ruce dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu, nejsou-li ruce viditelně špinavé, jinak mýdlem a vodou, a to po dobu nejméně 20 vteřin,
  3. nedotýkat se očí, nosu a úst,
  4. kašlat a kýchat do ohnutého lokte, nebo do kapesníčku, který po použití okamžitě vyhodíte do koše s poklopem,
  5. máte-li byť jen mírné příznaky onemocnění, zůstat doma, kontaktovat poskytovatele lékařské péče a řídit se jeho pokyny.

Rektor apeluje na všechny studenty a zaměstnance JAMU, aby zvážili možnost očkování, včetně očkování proti chřipce.