Koronavirus - Preventivní opatření JAMU

Preventivní opatření JAMU  

Přístup JAMU vychází z informací českých, evropských i světových autorit, především z informací a doporučení Světové zdravotnické organizaceMinisterstva zdravotnictví. JAMU vyzývá k zachování klidu a prevenci, poskytuje dále uvedené informace a přijímá následující opatření za účelem snížení rizika šíření infekce a především rizika pro studenty a zaměstnance JAMU. Opatření rektora do poměrů JAMU provádí ta z opatření vlády, která jsou pro JAMU a její činnost významná.

Rektor rozhodl dne 19. března 2020 na základě § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 67 Statutu JAMU o těchto preventivních opatřeních:

Přerušení výuky, uzavření výukových prostor

Zrušení přijímacích zkoušek

Provozní omezení

Provoz nefakultních součástí a DS Marta

Omezení úředních hodin a vstupu do budov

Omezení cest a návrat

Postup při příznacích chřipky

Omezení akcí

Kolektivní orgány

Opatření trvají do odvolání. Rektor ruší preventivní opatření z 10. března 2020.