Informace pro absolvující studenty k 20. 4. 2020

Milé studentky, milí studenti,

 

jsem rád, že Vám, kteří máte v tomto akademickém roce absolvovat svá současná studia, mohu sdělit informaci o první fázi uvolňování zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce, resp. omezení (nikoli zákazu!) volného pohybu osob. Právě Vám, absolvujícím studentům, byla mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) z 15. dubna 2020 poskytnuta výjimka.

S účinností od 20. dubna 2020 MZ nejsou zakázány: 

–       individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury (tato výjimka se vztahuje na všechny studenty VŠ, ale význam má obzvláště pro absolvující studenty),

–       osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia na konzultacích nebo na zkoušení, na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

 

Student však musí splnit následující podmínky:

–       musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

–       nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

–       poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,

–       u vstupu provede dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem, který zajistí JAMU.

 

Uvolnění možnosti činnosti potřebné pro řádné ukončení studia včetně odevzdání závěrečných prací pro absolvující studenty bude realizováno od pondělí 20. dubna 2020 na obou fakultách naší školy. Děkani obou fakult upřesní ve spolupráci s vedoucími kateder a ateliérů podmínky vstupu do budov fakult a vytvoří harmonogram/rozvrh činností  pro řádné ukončení studia. Výše požadované Čestné prohlášení studentů bude k dispozici při vstupu do budov a bude třeba, abyste jej opakovaně vyplnili při každém vstupu do prostor JAMU. Vše bude realizováno za zpřísněných hygienických podmínek.

 

Věřím, že tato první uvolnění zákazu kontaktní výuky výrazně přispějí k úspěšnému splnění podmínek pro přístup, přípravu a úspěšné vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia.

 

V Brně dne 17. 4. 2020 

prof. Mgr. Petr Oslzlý, v. r.

rektor JAMU