Aktualizace k 31. 5.

Koronaweb JAMU byl aktualizován podle znění mimořádných opatření dostupných na webu vlády do 28. května 2021 15:00 hod a účinných od 31. května 2021. Nově jsou upraveny podmínky konání akademických obřadů. Další změny se týkají podmínek pro konání uměleckých představení a podmínek pro kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě a jiné hromadné akce.