Doba po COVID-19 a po očkování

Mimořádným opatřením z 22. května 2021 s účinností od dnešního dne bylo změněno 15 mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví tak, že:

  1. byla prodloužena doba, kdy po prodělání onemocnění COVID-19 není nutné podstupovat test z 90 dnů na 180 dnů,
  2. za očkovaného se nově bude považovat osoba, která byly očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Změny jsou na koronawebu JAMU červeně zvýrazněny.