Aktualizace k 17. 5.

Koronaweb JAMU byl aktualizován podle mimořádných a ochranných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle stavu účinného od 17. května 2021. Změny oproti dosavadnímu stavu jsou červeně zvýrazněny (týkají se především hromadných akcí, vč. uměleckých představení).