Aktualizace k 12. 4.

Koronaweb JAMU byl aktualizován podle mimořádných a ochranných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle stavu účinného od 12. dubna 2021. Změny oproti dosavadnímu stavu jsou červeně zvýrazněny.