Aktualizace k 16. 2.

Koronaweb JAMU byl aktualizován podle stavu k 16. únoru 2021 ve 13:00 hod. podle krizových opatření vydaných vládou v rámci třetího nouzového stavu. Z hlediska opatření dopadajících na JAMU jde o drobné změny.