Aktualizace k 10. 2.

Koronaweb JAMU byl aktualizován podle stavu k 10. lednu 2021 v 19:00 hod.