Důležité oznámení k vydávání potvrzení o příjmech za rok 2020 a podpis prohlášení k dani na rok 2021

S ohledem na zákon o dani z příjmu a v souvislosti s rozšířením COVID-19 a nezbytnými hygienickými opatřeními, není možné na Rektorátu JAMU připustit nekontrolované provádění následujících činností:

  • Vydávání potvrzení o příjmech za rok 2020
  • Podpis prohlášení k dani na rok 2021

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci JAMU jsou povinni podepsat Prohlášení k dani z příjmu, neboť jen tak je jim možno poskytnout příslušnou slevu na dani za poplatníka od ledna 2021, a ti, kteří budou činit vlastní přiznáni k dani za rok 2020 potřebují potvrzení o příjmech, je skutečně nezbytné respektovat rozepsaný rozvrh podepisování – dostavit se v níže uvedený den a čas k vyřízení uvedených činností.

Zmíněný rozvrh naleznete v tomto souboru.