Přijímání cizinců

Pracovníkům a studentům, kteří:

  1. jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (dál jen „seznam nízkorizikových zemí“), nebo
  2. jsou státními příslušníky hvězdičkou označených zemí na seznamu nízkorizikových zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států,

je ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázán vstup do budov i na všechny ostatní provozovny a pracoviště JAMU.

To neplatí pro:

  1. „pendlery“, tj. přeshraniční pracovníci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu, a dále
  2. osoby, které současně se vstupem předloží JAMU negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území ČR, nebo testu provedené v zahraničí splňujícího podmínky stanovené ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.