Aktualizace k 16. 12.

Koronaweb JAMU byl aktualizován podle stavu k 16. prosinci 2020 ve 12:00 hod., a to se zohledněním dosud vydaných opatření účinných od 18. prosince, resp. 21. prosince (přechod na stupeň „bezmála“ PES 4).

Image by fernando zhiminaicela  from Pixabay.