Příjem a vracení knih

Provoz knihovny je do 12. 12. 2020 krizovým opatřením omezen tak, že je zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení jiné než přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.