Aktualizace k 4. 11.

Koronaweb JAMU byl aktualizován podle stavu k 4. listopadu 2020. Zůstává zachován stávající režim. Studentům nevyužívajícím sjednané ubytování na koleji bude pro měsíc listopad kolejné prominuto v částce přesahující 1.000,- Kč.