Koronavirus - Riziková oblast

Riziková oblast  

Rizikové oblasti jsou na základě bodu III. 1. 1. krizového opatření stanoveny ministrem zdravotnictví na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.