Koronavirus - Nouzový stav a přehled opatření vlády

Nouzový stav a přehled opatření vlády  

S ohledem na šíření koronaviru vláda vyhlásila na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky nouzový stav na dobu do 11. dubna 2020 (včetně). Nouzový stav opravňuje vládu vydávat krizová opatření podle krizového zákona, která se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v nich stanoví. Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná opatření. Seznamte se s krizovými a mimořádnými opatřeními a dodržujte je.

Orientační přehled krizových opatření: Přehled krizových opatření k 8.4.2020 11h.xlsxPřehled krizových opatření k 8.4.2020 11h.pdf.